• (0)

WELCOME TO LITTLE CATS BOOKS!

Thông tin hàng hoá

Thông tin hàng hoá

Tại Khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 85/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP) quy định: "Thông tin về hàng hóa công bố trên website phải bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy.".

Các sản phẩm được công bố trên website littlecatsbooks.com đều được hiển thị đầy đủ các thông tin:

- Tên sản phẩm

- Tác giả

- Thể loại

- Năm xuất bản

- Nhà xuất bản

- Tình trạng sách

- Kích thước sách

- Nội dung sách

Giá hàng hoá trên website được thể hiện bằng Việt Nam Đồng (VND)

Công ty Cổ phần Văn hoá sách Con Mèo Nhỏ là đơn vị chịu trách nhiệm về các sản phẩm được bán trên website littlecatsbooks.com.