• (0)

WELCOME TO LITTLE CATS BOOKS!

How To Buy

How To Buy

[Scroll down for english]

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG/HOW TO BUY

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2:  Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau:

* Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

* Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng

* Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán

Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán

* Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống

* Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình

* Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản

Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình

Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng

Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại, gửi email để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.

Trân trọng cảm ơn.

----------------------------------

If you are interested in any of our items and wish to purchase it, please follow our instructions on how to place an order.

SHOPPING GUIDE

Step 1: Visit our website and select the product you want to buy

Step 2: Click at the product you want to buy, the screen will pop up with the following options:

  • If you want to continue shopping: Click continue shopping to choose to add products to the cart
  • If you want to view cart to update products: Click to view cart
  • If you want to order and pay for this product please click: Order and pay

Step 3: Select payment account information

  • If you already have an account, please enter your username, email, and password in the already existing account on the system.
  • If you do not have an account and want to register for an account, please fill in your personal information to continue registering for an account. Once you have an account, you can easily track your orders
  • If you want to buy goods without an account, please click on order without an account

Step 4: Fill in your information, choose a method of payment and shipping for your order

Step 5: Review the order information, fill in the notes and submit the order

After receiving your order, we will contact you by phone, email to confirm your order and address.

Special thanks.