• (0)

WELCOME TO LITTLE CATS BOOKS!

Careers

Careers

Đến với Little Cats Books, chúng tôi luôn mong muốn tạo nên một tập thể được xây dựng trên các tiêu chí: đồng cảm - nhiệt huyết - sáng tạo.

Với những bước tiến vững chắc trong tương lai, Little Cats Books mong bạn có thể trở thành một phần của chúng tôi.

Các vị trí tuyển dụng:

1. Cửa hàng trưởng

2. Nhân viên bán hàng full-time

3. Nhân viên bán hàng part-time

Vui lòng liên hệ qua email hoặc fanpage để được cung cấp chi tiết về từng vị trí tuyển dụng.

Ứng viên vui lòng nộp CV về địa chỉ:

littlecatsbooks@gmail.com

Tiêu đề mail: [Ứng tuyển vị trí ...]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

People are at the heart of what we do at Little Cats Books.

We believe in power of reading and writing to connect and transform us in many ways, both transcending and uniting generations and cultures, enlarging our understanding of others and of ourselves, building empathy and expanding our imaginations.